O nama

Zajednička proizvodnja ova dva subjekta započela je 2003. godine. 1996. godinu smatramo početkom rada rasadnika i to pre svega proizvodnjom repromaterijala. 

Danas proizvodimo oko 350.000 repromaterijala, 50.000 poluproizvoda i 10.000 gotovih proizvoda. U strukturi proizvodnje lišćarsko šiblje i odrasle  lišćarske sadnice zauzimaju vrlo znčajno mesto. Rasdnik proizvodnju obavlja:

- u 6 ukopanih plastenika površine 400m2

- u 4 plastenika za doradu površine 500m2

- na ograđenim i folijom pokrivenim slobodnim površinama od 10.000m2

- na slobodnoj površini od 1ha za prpizvodnju gotovih sadnica.

Proizvodnja repromaterijala

VEGETATIVNA

- u plastenicima 400m2

- u stakleniku 30m2

Asortiman: 500 kultivara od toga 250 u količinama 100 - 50.000 komada. Ostalih 250 kultivara, pojedinačno za kolekcionare.

GENERATIVNA

U plastenicima i lejama površine 100m2

Asortiman: 10-tak vrsta u količini od 50.000 komada.